*

Güncel Bilim: İnsan Anatomisi

**

İnsan vücudunun ana bölgeleri, boşlukları, zarları nelerdir?

***

İnsan vücudunun ana bölgeleri (Regio) şunlardır.

1.Kafa (Capital )

2.Yüz ( Facial)

3.Boyun (Cervical)

4.Göğüs (Pectoral)

5.Karın (Abdominal)

6.Sırt-Bel (Dorsal)

7.Apışarası (Perine)

8.Üstyanlar (Superior)

9.Altyanlar (İnferior)

Bu ana bölgelerin bulundurduğu önemli bölgelerden bazıları şunlardır:

Üstyan: Omuz, kol, dirsek, önkol, el

Altyan: Kalça, uyluk, diz, bacak, ayak

 

İnsanda Vücut Boşlukları

Boşluklar ve vücuttaki yerleşimleri.

İnsan vücudunda kaslar, zarlar ve kemikler tarafından çevrilmiş geniş yapılı dört adet boşluk (Cavum) vardır.

1.Kafatası boşluğu (Cranium) ve omurga kanalı

  1. Göğüs boşluğu ( Thorax )
  2. Karın boşluğu ( Abdomen)

4.Leğen boşluğu (Pelvis)

Kafatası boşluğu (Cavum cranium): Kafatası kemiklerinin içerisinde kalan kısım ile omurga kanalı içerisine uzayan boşluktur. Bu boşlukta tüm beyin bulunur.

Göğüs boşluğu (thorax): Göğüs kemiği (iman tahtası), kaburgalar ve göğüs omurlarının yaptığı iskeletin, boş yerlerinin kaslar ve zarlar ile kaplanmasıyla oluşur. Kalp, kalp zarı, akciğer, timüs, yemek borusu ile soluk  borusunun göğüs parçası, aortanın göğüs parçası,  alt ve üst ana toplar damarlar,  lenf düğümleri bulunur.

Diyafram kası: Karın ve göğüs boşluklarını ayıran geniş ve yassı yapılı kas grubudur.

Karın boşluğu (abdomen): Kemik yapılı olarak sadece bel omurları ile çevrelenmiştir. Arkadan, yanlardan ve önden karın kasları ile çevrelenir. Mide, bağırsaklar, böbrekler, karaciğer, öd kesesi, dalak, pankreas, böbreküstü bezler, aortanın  karın parçası, alt anatoplardamar bulunur.

Leğen boşluğu (pelvis): İki kalça kemiği, sağrı ve kuyruk kemikleri ile arkadan yarım biçimde çevrelenir. Sidik kesesi, düzbağırsak, kadınlarda yumurtalık, tüpler, dölyatağı, dölyolu; erkeklerde, üreme bezleri (prostat), sperm kanalının (vasdeferens) bir kısmı bulunur.

FONTİKULUSLAR (fonticulus- fontinella) BINGILDAK

Kafa tavanında yeni doğanların kafa tavanında ki genişçe bölümler zarsı evrede kalmış olup kemikleşme meydana gelmemiştir. Kemikleşme olmayan yerler bıngıldak olarak isimlendirilir.

Altı adet bıngıldak bulunur: Ön (1), arka (1), önyan (2), arkayan (2), Ön bıngıldak en büyük yapılı olanıdır ve alın kemiği ile tepe kemiklerinin birleşim hatlarına yerleşir. Burası kemikleşmesini 18 aylık olununca tamamlar.

İNSAN VÜCUDUNDA ZAR SİSTEMLERİ (FASYA)

Vücudumuzda çoğu organ ve bazı yapıların üzerleri ince katmanlı zarlar tarafından örtülmüşlerdir. Bu yapılar “fasya” veya zar adıyla anılır.

  1. Müköz zarlar: Bu zarlara mukoza katmanı da denilir. Sindirim, solunum, üreme ve boşaltım sistemleri organlarında bulunur. Bunların yüzeyi epitel hücreleri ile örtülmüştür. Örneğin, ağız boşluğu çok katlı yassı, mide ve bağırsaklar tek katlı pirizmatik, solunum yolları tek katlı silli pirizmatik epitelle örtülmüştür.

Genellikle bağ dokusundan oluşan bir taban zarı üzerinde bulunur. Çoğunlukla dış salgı yapan bezler bulunur.

a. Koruma; b. Mukus salgısı; c. Besin emilimi gibi işlevleri vardır.

  1. Seröz zarlar: Vücut boşlukları ile bu boşluklardaki organları saran zarsı yapılardır. Tek katlı yassı epitel hücreleri ve altındaki ince bağ dokusundan yapılmıştır. Önemli seröz zarlar: Perikard, yüreği sarar; plevra, akciğerler ve göğüs boşluğunu örter; periton, karın ve leğen boşluğu duvarlarını ve leğen boşluğu duvarlarını ve bu boşluğun organlarını sarar.
  1. Sinoviyal zarlar: Özelleşmiş seröz zarlardır. Eklemlerdeki eklem kapsüllerinin iç yüzeyinde, kirş ve tendon kılıflarında, bursaların (kese biçimli yapılar) içinde görülür. Sinovia denilen eklem sıvısını salgılar, eklem yüzeylerindeki sürtünmeyi engeller.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here