*

güncelbilim: Arılar, bağırsak mikroplarını 80 milyon yıl boyunca muhafaza etmiştir.

**

Evcil arıların mikrobiyal bir mirasa sahip olduğu keşfedildi.

***

Yaklaşık 80 milyon yıl önce bir grup arı gençleri bir araya getirmek, yemek kaynaklarını paylaşmak ve kolonilerini savunmak gibi sosyal davranışları sergilemeye başladı. Günümüz bal arıları, yabani arılardan – eski atalarından uzak duruyor; evcil arılarla birlikte gelişen beş bağırsak bakteri türü belirlenmiştir.

Arı bağırsakları, insan bağırsak mikrobiyolojisinin aksine, sadece birkaç türde bakteri bulundurur.

Science Advances dergisinde yayınlanan ve The Austin Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yönetilen yeni bir araştırmaya göre, sosyal arıların bağırsaklarında yaşayan bir bakteri 80 milyon yıldır nesilden nesile geçiyor. Bulgu, arıların da insanlar gibi bakteriyel bir mirasa sahip olmakla kalmayıp, bireye özel ilişkilerin yanı sıra, bazı durumlarda tür olarak paralel yolları izleyen arı-bakteri ilişkilerini de sürdürdüğünü ortaya koymaktadır.

Eş zamanlı olduğu da varsayılabilecek bir başka araştırmada bilim insanları arı bağırsağında barınabilen bakterilerin kısıtlı sayıda oluşundan yola çıkmışlar. Araştırmacılar bu durumun her bir üyeyi ayrı ayrı analiz etmeyi ve bağırsaktaki genel metabolit değişikliklerine olan katkısını belirlemeyi mümkün kılıyor “demektedir.

Bilim insanları, arı bağırsak bakterilerinin birçok heyecan verici metabolik fonksiyonunu tespit ettiklerini söylüyorlar. Bir sonraki adım ise bu fonksiyonların koloni sağlığını nasıl etkilediğini anlamak.

Bahsi geçen bakterilerin arılarla çok uzun zamandır birlikte olmaları, arıların biyolojisinde kilit önemde bir unsur olduğu belirtilmektedir. Antibiyotikler veya diğer streslerden kaynaklanan mikrobiyom bozulmasının, sağlık sorunları yaratabileceğini öne sürülmektedir.

Sosyal olmayan (yabani) arılar da dahil olmak üzere birçok böcek, özel bir bağırsak florasına sahip değildir. Kendi türünün bireyleri ile sınırlı fiziksel temas, yaşadıkları ortamdan çok farklı mikropları almak sonucunu doğurur. Öte yandan sosyal arılar, kovanda birbirleriyle yakın temas halinde zaman geçiriyorlar ve bağırsak mikroplarını biri birilerine aktarmak kolaylaşıyor.

Toplumsal yaşam tarzı, uzmanlaşmış bir bakteri topluluğunu arıların mikrobiyal mirasına dönüştürmüştür. Bu yeni araştırmaya göre, modern toplumsal arıların son ortak atası yaklaşık 80 milyon yıl önce çevreden bakteri türlerini topladı. Bu bakteriler, milyonlarca yıl boyunca ev sahibi arıların bedenleri içinde ayakta kalmış ve evrimleşerek, o zamandan bu yana gelişen her yeni toplumsal arı türünde spesifik suşlara dönüşmüştür.

KAYNAK

https://phys.org/news/2017-03-social-bees-gut-microbes-million.html#nRlv

https://phys.org/news/2017-12-honey-bee-gut-bacteria-digest.html

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here