*

Güncel Bilim: Öğrenme

**

Öğrenme biçimimiz gelecekte nasıl öğreneceğimizi de belirliyor

***

Prefrontal kortekste bulunan nöronlar, hipokampus nöronlarını eğitiyor.

Neuron dergisinin 5 Nisan tarihli nüshasında yayımlanan makalede, bugünkü öğrenmenin, gelecekteki öğrenmeyi yönlendirmeye yardımcı olduğunu ileri sürülmektedir.

Sinir Bilim Profesörü olan Matthew Shapiro’nun liderliğinde yürütülen bir araştırmada, hafı-zanın esnekliğini ve geçişkenliği inceleniyordu ve beyinlerin olayları yorumlama mekaniz-malarını ve muhtemel sonuçlarını öngören mekanizmalar aydınlatılmaya çalışıldı.

Hipokampus ve temporal beyin bölgeleri prefrontal korteksin son olarak ne yediğimizi hatırlaması gibi olaylar için gereklidir.

Kesinlik arz eden örneklerin yanı sıra bellek, ABD de bir caddeyi geçmeden önce sola bakıldığını anımsayarak Biritanya’daki cadde geçişi için doğru karar vermemize imkan sağlayan esnek geçişkenliği ortaya çıkarmakla da yükümlüdür. 

Böyle kurallar olmaksızın, anılar birbirine karışır ve hafızaya dayalı tahminler doğru biçimde yapılamaz.

Doğru işleyen bireyler, anıları, hareket tarzlarını seçmek için gerekli olan hareket tarzını hızla tespit eder. Bu bilişsel esneklik, prefrontal korteks ile hipokampus arasındaki etkileşimi gerektirir. Önceki araştırmalar, şizofreni, depresyon ve dikkat eksikliği bozukluğu da dahil olmak üzere birçok nöropsikiyatrik koşulda bu iki beyin bölgesi arasındaki etkileşimin bozulduğunu gösteriyor ancak bu etkileşim mekanizmaları büyük bir sır olarak kalmıştı.

Araştırma ekibi, bir labirent kullanarak sıçanlarda mekansal belleği test ettiler. Sıçanlar, gizli yiyeceği bulmak için iki hedef kolunu kullanarak (Batı veya Doğu) yürüyecek şekilde eğitildi. Sıçanlar örneğin doğuya giderek yiyeceği bulmayı öğrendikten sonra tersi yöne zorlanarak kuralları tersinden de öğrenmeye zorlanmıştır.

Araştırma ekibi, sağlıklı sıçanların hedefi öğrendikten sonra günde üç değişim gerçekleş-tirebildiğini belirlediler. Prefrontal korteks disfonksiyonu olan sıçanlar sadece ilk hedefi öğrenirken; Hipokampal disfonksiyonu olan sıçanlar hiçbir şey öğrenmemiştir.

Bu araştırmanın sonucu olarak hipokampüs, prefrontal korteksin “öğrettiklerini” ne kadar çok öğrenir ise sıçanlar o kadar hızlı öğrenmektedirler.

KAYNAK

https://medicalxpress.com/news/2017-04-reveals-future.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here