Süper Sessiz (ss DNA)

* #güncelbilim: Kapatılan DNA bölümlerinin yeniden harekete geçirilmesi için yöntemler araştırılıyor. ** Hücresel farklılaşma süreçlerinde ortaya çıkan ssDNA, örneğin cilt hücrelerinden karaciğer hücreleri türetilmesine kapı açabilir. *** Yeni tanımlanan DNA uzantıları (ssDNA), rejeneratif tıp çalışmalarında ve hücre kimliğinin yeniden...

Balık Çığlığı

* güncelbilim: Körfez eşkinası yok oluşun eşiğinde. ** Üreme dönemlerinde bir araya gelen ve diğer deniz memelilerini sağır edebilecek seviyede ses üreten özel bir balık türü yok oluşun eşiğinde. *** Bilim adamları, aşırı avlanma tehdidi altında bulunan "eşkina gösterisi"...

ARILARIN BAKTERİYEL MİRASI

* güncelbilim: Arılar, bağırsak mikroplarını 80 milyon yıl boyunca muhafaza etmiştir. ** Evcil arıların mikrobiyal bir mirasa sahip olduğu keşfedildi. *** Yaklaşık 80 milyon yıl önce bir grup arı gençleri bir araya getirmek, yemek kaynaklarını paylaşmak ve kolonilerini savunmak...

Osteokalsin Nedir?

* güncelbilim: İskeletimiz, iç salgı bezi görevi de yaptığı belirlendi. ** Kemiklerimiz iştahınızı ve metabolizmanızı etkiliyor. *** İskeletiniz kaslarınızı ve diğer dokularınızı destekleyen destekleyici bir yapıdan daha fazlasıdır. Kemiklerimiz hormonlar da üretmektedir. Montreal Klinik Araştırma Enstitüsü (IRCM) araştırmacısı ve...

CETACEAN KÜLTÜRÜ

* Güncel Bilim: Balinagillerin kültürel birikimleri, insan kültürleri kadar zengin. ** Balinaların ve yunusların, insanlar ile kıyaslanabilecek düzeyde zengin kültürel birikime sahip topluluklar oluşturabildiği keşfedildi. *** CETACEAN: Balinalar ve yunuslar sıkı sınırlara sahip sosyal gruplarda yaşarlar ve karmaşık ilişkiler üretirler....

Karbondioksit Sifonu

* Güncel Bilim: Algler ** Princeton tarafından yürütülen iki yeni araştırma, yosunların büyüme mekanizmalarının önemli bir bölümünü ayrıntılı olarak incelemektedir. *** Yüzme havuzları ve tatlı su birikintilerinin belası olan yeşil algler üzerinde iki yeni çalışma yapılmaktadır. Araştırmalar bu organizmaların,...

Hücre Kimliği

* Güncel Bilim: Hücre ** Bölünen hücrelerde bazı genler aktivite göstermeye devam ediyor. *** Hücre bölünmeden önce, kromozomlar görünüş “karmakarışık” olarak isimlendirilebilir. Hücre bölünmesi sırasında, ata hücre kromozomları yoğunlaşarak gruplaşır ve başka zamanlardan binlerce kat daha kompakt hale gelirler....

Alkolik Balıklar

* Güncel Bilim: Solunum ** Bilim adamları bazı balıkların oksijensiz sularda hayatta kalabilmek için etil alkol ürettiklerini keşfettiler. *** Oslo ve Liverpool Üniversitelerindeki bilim adamları, donmuş göllerin altında sert kışlarından kurtulmanın sırrını ortaya çıkardı. İnsanlar ve çoğu diğer omurgalı hayvanlar...

ÖZEL DUDAKLAR

* Güncel Bilim: Balıklar ** Ustura keskinliğinde mercanları yiyebilmek için özel dudaklar geliştiren balık türü. *** Mercanlar bir hayvanın yemek isteyeceği her şeyden daha sert yapılıdır. Az miktardaki yumuşak dokuları özel biçimde keskinleşmiş bir iskelete sistemi ve zehirli hücreler...

EPİGENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ PAMUK

* Güncel Bilim: Epigenetik ** Daha kaliteli elyaf elde edilebilmesi amacı ile epigenetik olarak modifiye edilmiş pamuk uygulamalarında ilk adım atıldı. *** Austin'deki Texas Üniversitesi'nden Z. Jeffrey Chen'in liderliğinde gerçekleştirile yeni araştırma hava koşulları tahmin edilemez değişimleri ve elyaf...

Recent Posts