Osteokalsin Nedir?

* güncelbilim: İskeletimiz, iç salgı bezi görevi de yaptığı belirlendi. ** Kemiklerimiz iştahınızı ve metabolizmanızı etkiliyor. *** İskeletiniz kaslarınızı ve diğer dokularınızı destekleyen destekleyici bir yapıdan daha fazlasıdır. Kemiklerimiz hormonlar da üretmektedir. Montreal Klinik Araştırma Enstitüsü (IRCM) araştırmacısı ve...

VİTAMİN NEDİR?

* güncelbilim: Vitaminler ** Çok küçük miktarlarda da olsa sağlıklı beslenme gereksinimin karşılanabilmesi için alınmaları zorunlu olan maddelerdir. Vitaminler, organik maddeler olup, herhangi birinin eksikliği spesifik bir bozukluk ve hastalıklara neden olur. Vitaminler A- Suda çözünen vitaminler B- Yağda çözünen...

KALITIM NEDİR?

* Güncel Bilim: Bir Bilim Dalı Olarak Kalıtım veya Genetik Nedir? ** Kalıtım, soylar arasındaki benzerlik ve farklılıkların nesilden nesile aktarılmasını bir olgu olarak ele alan ve inceleyen bilim dalıdır. Kalıtım biliminin ana problemi bir olgu olarak aile...

GENETIC NEDİR?

* GENETIC ** Sözlük anlamı ve izgeleri itibariyle genetic zaman zaman güçlüklere neden olmaktadır. Genetic sözcüğünün iki anlam vardır; sözgelimi Fransızca’da hala yaygın olmakla birlikte İngilizce’de görece az yaygın bir hal alan genel bir anlam ve...

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

Sinir sistemi ayrılmaz bir bütün olmasına karşın, öğretim kolaylığı ve topografik ayırım ilkeleri çerçevesinde merkez sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olarak iki bölüme ayrılır. MSS'ni oluşturan beyin ve omurilik dışında kalan sinir sistemi bölümü,...

Merkezi Sinir Sistemi

Canlı doku ve sistemlerin önemli birçok özelliklerinden biri uyarılara karşı uygun cevaplar vermesidir. Uyarı (Stimulatio) 'lar canlının dış veya iç ortamın­dan kaynaklanan fiziksel, kimyasal, termal, görsel, işitsel ve ruhsal nitelikte olabilir. Bu uyarılar vücudun çeşitli...

ARTHROLOGIA (EKLEMBİLİM)

ARTHROLOGIA (EKLEMBİLİM) Vücudumuzdaki kemikler iskeleti oluşturmak üzere birbirleriyle birleşmişlerdir. Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbirleriyle birleştikleri yerlere eklem (L. articulatio, Art. ; Gr. arthron) denir. Eklemlerin, morfolojik ve fonksiyonel sınıflamaları yapılmıştır. Fonksiyonel sınıflamada;...

AKSİYAL İSKELET

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** İnsan aksial iskeletinin anatomisi. *** Aksial iskelet başlığı altında gövde ve baş-boyun iskeletini oluşturan kemikler (Omurga, göğüs kemikleri, kafatası) incelenir. OMURGA (Columna vertebralis): Omurga, kafatası tabanından başlayıp, boyun ve tüm gövde boyunca uzanan lingitudinal bir...

APPENDİKÜLER İSKELET

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** Appendiküler (=üyeler) iskeletin anatomisi. ***   Appendiküler isklet (Skeleton: iskelet, appendiculare: eklenti) başlığı altında gövde iskeletine bağlanmış üst ve alt tarafların iskeletini oluşturan kemikler incelenir. Üsttaraf Kemikleri (Ossa membri superioris) Üst taraflar, gövdenin en üst böölümü...

OSTEOLOGIA (KEMİK BİLİMİ)

* Güncel Bilim: Anatomi ** Kemik tipleri, oluşumları, kemiklerin anatomik yapısı. *** Kemikler, kemik doku (Textus osseus, osseoz doku)'dan oluşmuş sert yapılardır. Yetişkin bir insanda çeşitli tiplerde 206 kemik bulunur. Bu kemikler konpakt (sıkı) ve spongioz (süngerimsi) kemik dokusundan...
- Advertisement -

Recent Posts