AKSİYAL İSKELET

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** İnsan aksial iskeletinin anatomisi. *** Aksial iskelet başlığı altında gövde ve baş-boyun iskeletini oluşturan kemikler (Omurga, göğüs kemikleri, kafatası) incelenir. OMURGA (Columna vertebralis): Omurga, kafatası tabanından başlayıp, boyun ve tüm gövde boyunca uzanan lingitudinal bir...

APPENDİKÜLER İSKELET

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** Appendiküler (=üyeler) iskeletin anatomisi. ***   Appendiküler isklet (Skeleton: iskelet, appendiculare: eklenti) başlığı altında gövde iskeletine bağlanmış üst ve alt tarafların iskeletini oluşturan kemikler incelenir. Üsttaraf Kemikleri (Ossa membri superioris) Üst taraflar, gövdenin en üst böölümü...

OSTEOLOGIA (KEMİK BİLİMİ)

* Güncel Bilim: Anatomi ** Kemik tipleri, oluşumları, kemiklerin anatomik yapısı. *** Kemikler, kemik doku (Textus osseus, osseoz doku)'dan oluşmuş sert yapılardır. Yetişkin bir insanda çeşitli tiplerde 206 kemik bulunur. Bu kemikler konpakt (sıkı) ve spongioz (süngerimsi) kemik dokusundan...

Anatomi: Bölgeler/Boşluklar/Zarlar

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** İnsan vücudunun ana bölgeleri, boşlukları, zarları nelerdir? *** İnsan vücudunun ana bölgeleri (Regio) şunlardır. 1.Kafa (Capital ) 2.Yüz ( Facial) 3.Boyun (Cervical) 4.Göğüs (Pectoral) 5.Karın (Abdominal) 6.Sırt-Bel (Dorsal) 7.Apışarası (Perine) 8.Üstyanlar (Superior) 9.Altyanlar (İnferior) Bu ana bölgelerin bulundurduğu önemli bölgelerden bazıları şunlardır: Üstyan: Omuz,...

HİDRA NEDİR?

* Güncel Bilim: Hidralar ** Soliter : Solo yaşam veya tek başına yaşam. Klasis: Dal anlamına gelen bir sınıflandırma kategorisi. Tentakül : Kola benzeyen vücut çıkıntısı. Polip : Aynı türden bir çok canlıdan meydana gelen yapı. Ektoderm : Dış deri. Kontraksiyon: Kasılma. Gastrodermis: İç...

Süngerler Nedir?

Porifera (Süngerler) -Hayvanlar aleminin en basit yapılı üyeleridir. -Çoğunluğu denizlerde kendilerini deniz bitkileri veya herhangi bir sert zemin üzerine tespit ederek sabit (larva dönemleri dışında) yaşarlar. -Bilinen 5000 kadar türü vardır. -Dış görünüşleri vazo kadeh vb. (çoğunlukla radiyar...
video

ZEN BAHÇESİ NEDİR?

* ZEN BAHÇESİ NEDİR? ** Zen bahçeleri kum ve kayadan oluşturulan bahçelerdir. Bu iki basit unsurun düzenlenmesi ile oluşturulan “sakinliği ve sadeliği yansıtan” bahçeler için çevreleyici unsur olarak çim ya da süs bitkileri kullanılabilir. Japon kültürünün geleneksel uygulamalarındandır...
video

3B BİYOPRİNT NEDİR?

* Güncel Bilim: Bioprinting ** 3b baskı, üç boyutlu bir modelin madde olarak çıktısının alınması olarak tanımlanır. Elde edilen bu maddesel çıktı, iki boyutlu katmanların ardışık olarak üst üste biriktirilmesinden meydana gelir. 3b baskı, kesme ve delme yöntemleri...

ANATOMİK DURUŞ NEDİR?

* Güncel Bilim: Anatomik Duruş ** Baş dik ve alın öne bakar. Kollar yanda ve sarkık olan, avuç içleri öne dönük. Ayaklar birleşik ve ayak uçları öne doğrudur. Anatomide kullanılan terimler vücudun bu durumuna göre tanımlanır ve adlandırılırlar. En çok bilinen...

EMÜLSİYON NEDİR?

* Güncel Bilim: Emülsiyon ** Emulsiyonlar, normal şartlarda karışmayan iki veya daha fazla sayıda sıvının oluşturduğu karışım benzeri yapılarıdır. İki fazlı sistemler ise kolloid olarak adlandırılmakla birlikte bazı durumlarda bu kavramların biri birinin yerine olmak üzere de kullanımına...
- Advertisement -

Recent Posts