Osteokalsin Nedir?

* güncelbilim: İskeletimiz, iç salgı bezi görevi de yaptığı belirlendi. ** Kemiklerimiz iştahınızı ve metabolizmanızı etkiliyor. *** İskeletiniz kaslarınızı ve diğer dokularınızı destekleyen destekleyici bir yapıdan daha fazlasıdır. Kemiklerimiz hormonlar da üretmektedir. Montreal Klinik Araştırma Enstitüsü (IRCM) araştırmacısı ve...

GENETIC NEDİR?

* GENETIC sözcüğün kökeni ve gelişim. ** Sözlük anlamı ve izgeleri itibariyle genetic zaman zaman güçlüklere neden olmaktadır. Genetic sözcüğünün iki anlam vardır; sözgelimi Fransızca’da hala yaygın olmakla birlikte İngilizce’de görece az yaygın bir hal alan...

OSTEOLOGIA (KEMİK BİLİMİ)

* Güncel Bilim: Anatomi ** Kemik tipleri, oluşumları, kemiklerin anatomik yapısı. *** Kemikler, kemik doku (Textus osseus, osseoz doku)'dan oluşmuş sert yapılardır. Yetişkin bir insanda çeşitli tiplerde 206 kemik bulunur. Bu kemikler konpakt (sıkı) ve spongioz (süngerimsi) kemik dokusundan...

Anatomi: Bölgeler/Boşluklar/Zarlar

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** İnsan vücudunun ana bölgeleri, boşlukları, zarları nelerdir? *** İnsan vücudunun ana bölgeleri (Regio) şunlardır. 1.Kafa (Capital ) 2.Yüz ( Facial) 3.Boyun (Cervical) 4.Göğüs (Pectoral) 5.Karın (Abdominal) 6.Sırt-Bel (Dorsal) 7.Apışarası (Perine) 8.Üstyanlar (Superior) 9.Altyanlar (İnferior) Bu ana bölgelerin bulundurduğu önemli bölgelerden bazıları şunlardır: Üstyan: Omuz,...
video

ZEN BAHÇESİ NEDİR?

* ZEN BAHÇESİ NEDİR? ** Zen bahçeleri kum ve kayadan oluşturulan bahçelerdir. Bu iki basit unsurun düzenlenmesi ile oluşturulan “sakinliği ve sadeliği yansıtan” bahçeler için çevreleyici unsur olarak çim ya da süs bitkileri kullanılabilir. Japon kültürünün geleneksel uygulamalarındandır...
video

3B BİYOPRİNT NEDİR?

* Güncel Bilim: Bioprinting ** 3b baskı, üç boyutlu bir modelin madde olarak çıktısının alınması olarak tanımlanır. Elde edilen bu maddesel çıktı, iki boyutlu katmanların ardışık olarak üst üste biriktirilmesinden meydana gelir. 3b baskı, kesme ve delme yöntemleri...

ANATOMİK DURUŞ NEDİR?

* Güncel Bilim: Anatomik Duruş ** Baş dik ve alın öne bakar. Kollar yanda ve sarkık olan, avuç içleri öne dönük. Ayaklar birleşik ve ayak uçları öne doğrudur. Anatomide kullanılan terimler vücudun bu durumuna göre tanımlanır ve adlandırılırlar. En çok bilinen...

EMÜLSİYON NEDİR?

* Güncel Bilim: Emülsiyon ** Emulsiyonlar, normal şartlarda karışmayan iki veya daha fazla sayıda sıvının oluşturduğu karışım benzeri yapılarıdır. İki fazlı sistemler ise kolloid olarak adlandırılmakla birlikte bazı durumlarda bu kavramların biri birinin yerine olmak üzere de kullanımına...

Yoğurt Benzeri Ürün Nedir?

* Yoğurt Benzeri Ürün Nedir? ** Sütün, özel katkılı mayalar ile mayalanması sonucu elde edilen ürünlerdir. *** Bifiyoğurt Nedir? Bifidobakterler ve Lactobacillus acidophilus kullanılarak mayalanan yoğurtlar olup “probiyotik yoğurt” adı altında satılmaktadır. Üretiminde yoğurt mayasının yanı sıra Bifidobakteriler kullanılır. Diyet ve...

Biyosentrik Evren Nedir?

* Biyosentrik Evren Teorisi ** Yaşam zaman, mekan ve kendi kozmosunu yaratır. *** Tanınmış bilim adamı Robert Lanza tarafından önerilen bir teoridir. Kuantum fiziğinin fikirlerine dayanmaktadır. Her şeyin teorisini oluşturmak için fizik veya kimyadan önce biyolojinin kullanılması gerek-tiğini iddia etmektedir. Robert Lanza ,...

Recent Posts