NOTOKORD NEDİR?

* Güncel Bilim: Notokord Nedir? ** Bütün kordalıların embriyon evrelerinde, vücudun sırt tarafında baştan kuyruğa kadar uzanan, uzun, esnek ve çubuk şeklindeki yapıya notokord (Sırt ipliği= Chorda dorsalis) adı verilir. *** Kordalıların vücudundaki ilk destek organı olan notokord, erken embriyo...

EMÜLSİYON NEDİR?

* Güncel Bilim: Emülsiyon ** Emulsiyonlar, normal şartlarda karışmayan iki veya daha fazla sayıda sıvının oluşturduğu karışım benzeri yapılarıdır. İki fazlı sistemler ise kolloid olarak adlandırılmakla birlikte bazı durumlarda bu kavramların biri birinin yerine olmak üzere de kullanımına...

HAMUR MAYASI NEDİR?

* Güncel Bilim: HAMUR MAYASI NEDİR? ** Hamur mayası bir hücreli mantardır. *** Bu canlıların ataları çok hücreli mantarlardır. Bazı maya mantarları tomurcuklanarak çok hücreli mantara benzeyen yapılar meydana getiriler. Büyüklükleri 3-4 mikron civarındadır ancak çevre şartlarına göre 40 mikron kadar büyü-yebilen...

ANATOMİK DURUŞ NEDİR?

* Güncel Bilim: Anatomik Duruş ** Baş dik ve alın öne bakar. Kollar yanda ve sarkık olan, avuç içleri öne dönük. Ayaklar birleşik ve ayak uçları öne doğrudur. Anatomide kullanılan terimler vücudun bu durumuna göre tanımlanır ve adlandırılırlar. En çok bilinen...

Biyosentrik Evren Nedir?

* Biyosentrik Evren Teorisi ** Yaşam zaman, mekan ve kendi kozmosunu yaratır. *** Tanınmış bilim adamı Robert Lanza tarafından önerilen bir teoridir. Kuantum fiziğinin fikirlerine dayanmaktadır. Her şeyin teorisini oluşturmak için fizik veya kimyadan önce biyolojinin kullanılması gerek-tiğini iddia etmektedir. Robert Lanza ,...

FOTOSİSTEM NEDİR?

Fotosistemler iki ana yapıdan meydana gelirler: Anten kompleksi veya çevre pigment paketleri: Işığı absorbe ederek enerji alan pigmentler (Klorofil a ve b ağırlıklı olmak üzere karoten, ksantofil vb) içeren pigmentlerden oluşur. Reaksiyon merkezi:...

HİDRA NEDİR?

* HİDRA NEDİR? ** Hidra, küçük yapılı tatlı su hayvancıklarını ihtiva eden bir cinsin (grup) ismidir. *** Bu isim “Hydra” Linnaeus tarafından 1758 'de verilmiştir. Hidralar tatlı sularda; durgun su, havuz, göl veya göletlerde soliter (tek başına) yaşar. Hidra, 5-6 cm...
video

ZEN BAHÇESİ NEDİR?

* ZEN BAHÇESİ NEDİR? ** Zen bahçeleri kum ve kayadan oluşturulan bahçelerdir. Bu iki basit unsurun düzenlenmesi ile oluşturulan “sakinliği ve sadeliği yansıtan” bahçeler için çevreleyici unsur olarak çim ya da süs bitkileri kullanılabilir. Japon kültürünün geleneksel uygulamalarındandır...

Yoğurt Benzeri Ürün Nedir?

* Yoğurt Benzeri Ürün Nedir? ** Sütün, özel katkılı mayalar ile mayalanması sonucu elde edilen ürünlerdir. *** Bifiyoğurt Nedir? Bifidobakterler ve Lactobacillus acidophilus kullanılarak mayalanan yoğurtlar olup “probiyotik yoğurt” adı altında satılmaktadır. Üretiminde yoğurt mayasının yanı sıra Bifidobakteriler kullanılır. Diyet ve...

KEFİR NEDİR?

* Güncel Bilim: KEFİR NEDİR? ** Bir dizi özel mantar ve bakterileri içeren "kefir taneleri" ile mayalanan süt ürünüdür. *** Yöresel üretim yöntemleri ile üretilen ve tüketilen süt ürünleri içerisinde en çok tanınanlardan birisi kefirdir. Besin değerinin yüksek olmasının...
- Advertisement -

Recent Posts