NOTOKORD NEDİR?

* Güncel Bilim: Notokord Nedir? ** Bütün kordalıların embriyon evrelerinde, vücudun sırt tarafında baştan kuyruğa kadar uzanan, uzun, esnek ve çubuk şeklindeki yapıya notokord (Sırt ipliği= Chorda dorsalis) adı verilir. *** Kordalıların vücudundaki ilk destek organı olan notokord, erken embriyo...

NEURAL NETWORKS NEDİR?

* NEURAL NETWORKS NEDİR? ** İnsan zihninin çalışma ilkelerini uygulayan bir yapay zeka yaklaşımıdır. *** NN’lerin geliştirilmeleri 1940'ların başına kadar uzanır. 1980'lerin sonlarında ise bilgisayar donanımı teknolojisindeki ilerlemelerin bir sonucu olarak yeniden popülarite kazanmıştır. Temel olarak, içlerinden bazıları insan beyninin...

Anatomi: Bölgeler/Boşluklar/Zarlar

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** İnsan vücudunun ana bölgeleri, boşlukları, zarları nelerdir? *** İnsan vücudunun ana bölgeleri (Regio) şunlardır. 1.Kafa (Capital ) 2.Yüz ( Facial) 3.Boyun (Cervical) 4.Göğüs (Pectoral) 5.Karın (Abdominal) 6.Sırt-Bel (Dorsal) 7.Apışarası (Perine) 8.Üstyanlar (Superior) 9.Altyanlar (İnferior) Bu ana bölgelerin bulundurduğu önemli bölgelerden bazıları şunlardır: Üstyan: Omuz,...

KIRMIZI DÜŞME NEDİR?

* #güncelbilim: Kırmızı düşme Nedir? ** Kırmızı düşme ve Emerson etkisi: 680 nm'den daha büyük dalga boylarında kuantum veriminde keskin bir düşüş ortaya çıkmaktadır. Kuantum verimindeki bu azalma, spektrumun kırmızı kısmında gerçekleşir. Absorbe edilen ışık kuantum başına...

SOL-GEL MATERYAL NEDİR?

* Güncel Bilim: SOL – GEL ** Sol-Gel, istenilen özellikleri karşılayacak biçimde hazırlanmış olan bir sıvının kurutulması yöntemi ile katı malzemeler elde edilmesi olayıdır.  *** Yumuşak kimya “soft chemistry” olarak da adlandırılan sol- jel prosesi, bir sol...

OSTEOLOGIA (KEMİK BİLİMİ)

* Güncel Bilim: Anatomi ** Kemik tipleri, oluşumları, kemiklerin anatomik yapısı. *** Kemikler, kemik doku (Textus osseus, osseoz doku)'dan oluşmuş sert yapılardır. Yetişkin bir insanda çeşitli tiplerde 206 kemik bulunur. Bu kemikler konpakt (sıkı) ve spongioz (süngerimsi) kemik dokusundan...

GENETIC NEDİR?

* GENETIC sözcüğün kökeni ve gelişim. ** Sözlük anlamı ve izgeleri itibariyle genetic zaman zaman güçlüklere neden olmaktadır. Genetic sözcüğünün iki anlam vardır; sözgelimi Fransızca’da hala yaygın olmakla birlikte İngilizce’de görece az yaygın bir hal alan...
video

3B BİYOPRİNT NEDİR?

* Güncel Bilim: Bioprinting ** 3b baskı, üç boyutlu bir modelin madde olarak çıktısının alınması olarak tanımlanır. Elde edilen bu maddesel çıktı, iki boyutlu katmanların ardışık olarak üst üste biriktirilmesinden meydana gelir. 3b baskı, kesme ve delme yöntemleri...

HAMUR MAYASI NEDİR?

* Güncel Bilim: HAMUR MAYASI NEDİR? ** Hamur mayası bir hücreli mantardır. *** Bu canlıların ataları çok hücreli mantarlardır. Bazı maya mantarları tomurcuklanarak çok hücreli mantara benzeyen yapılar meydana getiriler. Büyüklükleri 3-4 mikron civarındadır ancak çevre şartlarına göre 40 mikron kadar büyü-yebilen...

ANATOMİK DURUŞ NEDİR?

* Güncel Bilim: Anatomik Duruş ** Baş dik ve alın öne bakar. Kollar yanda ve sarkık olan, avuç içleri öne dönük. Ayaklar birleşik ve ayak uçları öne doğrudur. Anatomide kullanılan terimler vücudun bu durumuna göre tanımlanır ve adlandırılırlar. En çok bilinen...

Recent Posts