Biyosentrik Evren Nedir?

* Biyosentrik Evren Teorisi ** Yaşam zaman, mekan ve kendi kozmosunu yaratır. *** Tanınmış bilim adamı Robert Lanza tarafından önerilen bir teoridir. Kuantum fiziğinin fikirlerine dayanmaktadır. Her şeyin teorisini oluşturmak için fizik veya kimyadan önce biyolojinin kullanılması gerek-tiğini iddia etmektedir. Robert Lanza ,...

OSTEOLOGIA (KEMİK BİLİMİ)

* Güncel Bilim: Anatomi ** Kemik tipleri, oluşumları, kemiklerin anatomik yapısı. *** Kemikler, kemik doku (Textus osseus, osseoz doku)'dan oluşmuş sert yapılardır. Yetişkin bir insanda çeşitli tiplerde 206 kemik bulunur. Bu kemikler konpakt (sıkı) ve spongioz (süngerimsi) kemik dokusundan...

VİTAMİN NEDİR?

* güncelbilim: Vitaminler ** Çok küçük miktarlarda da olsa sağlıklı beslenme gereksinimin karşılanabilmesi için alınmaları zorunlu olan maddelerdir. Vitaminler, organik maddeler olup, herhangi birinin eksikliği spesifik bir bozukluk ve hastalıklara neden olur. Vitaminler A- Suda çözünen vitaminler B- Yağda çözünen...

Osteokalsin Nedir?

* güncelbilim: İskeletimiz, iç salgı bezi görevi de yaptığı belirlendi. ** Kemiklerimiz iştahınızı ve metabolizmanızı etkiliyor. *** İskeletiniz kaslarınızı ve diğer dokularınızı destekleyen destekleyici bir yapıdan daha fazlasıdır. Kemiklerimiz hormonlar da üretmektedir. Montreal Klinik Araştırma Enstitüsü (IRCM) araştırmacısı ve...

HİDRA NEDİR?

* HİDRA NEDİR? ** Hidra, küçük yapılı tatlı su hayvancıklarını ihtiva eden bir cinsin (grup) ismidir. *** Bu isim “Hydra” Linnaeus tarafından 1758 'de verilmiştir. Hidralar tatlı sularda; durgun su, havuz, göl veya göletlerde soliter (tek başına) yaşar. Hidra, 5-6 cm...

Merkezi Sinir Sistemi

Canlı doku ve sistemlerin önemli birçok özelliklerinden biri uyarılara karşı uygun cevaplar vermesidir. Uyarı (Stimulatio) 'lar canlının dış veya iç ortamın­dan kaynaklanan fiziksel, kimyasal, termal, görsel, işitsel ve ruhsal nitelikte olabilir. Bu uyarılar vücudun çeşitli...

HİDRA NEDİR?

* Güncel Bilim: Hidralar ** Soliter : Solo yaşam veya tek başına yaşam. Klasis: Dal anlamına gelen bir sınıflandırma kategorisi. Tentakül : Kola benzeyen vücut çıkıntısı. Polip : Aynı türden bir çok canlıdan meydana gelen yapı. Ektoderm : Dış deri. Kontraksiyon: Kasılma. Gastrodermis: İç...

NERGİS NEDİR?

* Güncel Bilim: NERGİS NEDİR? ** Nergis tek yıllık, otsu, soğanlı ve çiçekli bir bitkidir. *** Ayırıcı bir özellik olarak altı adet düzenli dizilmiş taç yaprakları bulunur. Boyları türe göre 5-80 santimetre arasında değişebilmektedir. Nergis antik dönemlerden itibaren gerek bitki...

Süngerler Nedir?

Porifera (Süngerler) -Hayvanlar aleminin en basit yapılı üyeleridir. -Çoğunluğu denizlerde kendilerini deniz bitkileri veya herhangi bir sert zemin üzerine tespit ederek sabit (larva dönemleri dışında) yaşarlar. -Bilinen 5000 kadar türü vardır. -Dış görünüşleri vazo kadeh vb. (çoğunlukla radiyar...

APPENDİKÜLER İSKELET

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** Appendiküler (=üyeler) iskeletin anatomisi. ***   Appendiküler isklet (Skeleton: iskelet, appendiculare: eklenti) başlığı altında gövde iskeletine bağlanmış üst ve alt tarafların iskeletini oluşturan kemikler incelenir. Üsttaraf Kemikleri (Ossa membri superioris) Üst taraflar, gövdenin en üst böölümü...
- Advertisement -

Recent Posts