SOL-GEL MATERYAL NEDİR?

* Güncel Bilim: SOL – GEL ** Sol-Gel, istenilen özellikleri karşılayacak biçimde hazırlanmış olan bir sıvının kurutulması yöntemi ile katı malzemeler elde edilmesi olayıdır.  *** Yumuşak kimya “soft chemistry” olarak da adlandırılan sol- jel prosesi, bir sol...

Süngerler Nedir?

Porifera (Süngerler) -Hayvanlar aleminin en basit yapılı üyeleridir. -Çoğunluğu denizlerde kendilerini deniz bitkileri veya herhangi bir sert zemin üzerine tespit ederek sabit (larva dönemleri dışında) yaşarlar. -Bilinen 5000 kadar türü vardır. -Dış görünüşleri vazo kadeh vb. (çoğunlukla radiyar...

KIRMIZI DÜŞME NEDİR?

* Kırmızı düşme Nedir? ** Kırmızı düşme ve Emerson etkisi: 680 nm'den daha büyük dalga boylarında kuantum veriminde keskin bir düşüş ortaya çıkmaktadır. Kuantum verimindeki bu azalma, spektrumun kırmızı kısmında gerçekleşir. Absorbe edilen ışık kuantum başına salınan...

KEFİR NEDİR?

* Güncel Bilim: KEFİR NEDİR? ** Bir dizi özel mantar ve bakterileri içeren "kefir taneleri" ile mayalanan süt ürünüdür. *** Yöresel üretim yöntemleri ile üretilen ve tüketilen süt ürünleri içerisinde en çok tanınanlardan birisi kefirdir. Besin değerinin yüksek olmasının...

Biyosentrik Evren Nedir?

* Biyosentrik Evren Teorisi ** Yaşam zaman, mekan ve kendi kozmosunu yaratır. *** Tanınmış bilim adamı Robert Lanza tarafından önerilen bir teoridir. Kuantum fiziğinin fikirlerine dayanmaktadır. Her şeyin teorisini oluşturmak için fizik veya kimyadan önce biyolojinin kullanılması gerek-tiğini iddia etmektedir. Robert Lanza ,...
video

3B BİYOPRİNT NEDİR?

* Güncel Bilim: Bioprinting ** 3b baskı, üç boyutlu bir modelin madde olarak çıktısının alınması olarak tanımlanır. Elde edilen bu maddesel çıktı, iki boyutlu katmanların ardışık olarak üst üste biriktirilmesinden meydana gelir. 3b baskı, kesme ve delme yöntemleri...

HAMUR MAYASI NEDİR?

* Güncel Bilim: HAMUR MAYASI NEDİR? ** Hamur mayası bir hücreli mantardır. *** Bu canlıların ataları çok hücreli mantarlardır. Bazı maya mantarları tomurcuklanarak çok hücreli mantara benzeyen yapılar meydana getiriler. Büyüklükleri 3-4 mikron civarındadır ancak çevre şartlarına göre 40 mikron kadar büyü-yebilen...

NEURAL NETWORKS NEDİR?

* NEURAL NETWORKS NEDİR? ** İnsan zihninin çalışma ilkelerini uygulayan bir yapay zeka yaklaşımıdır. *** NN’lerin geliştirilmeleri 1940'ların başına kadar uzanır. 1980'lerin sonlarında ise bilgisayar donanımı teknolojisindeki ilerlemelerin bir sonucu olarak yeniden popülarite kazanmıştır. Temel olarak, içlerinden bazıları insan beyninin...

Regeneron STS NEDİR?

* Society for Science & the Public tarafından düzenlenen bir yarışmadır. ** Society for Science & the Public; bilimsel okur yazarlık, etkin eğitim ve bilimsel araştırmaların genişletilmesi amacı ile kurulmuş en önde gelen topluluktur. *** Bilimin anlaşılması ve takdir...

HİDRA NEDİR?

* Güncel Bilim: Hidralar ** Soliter : Solo yaşam veya tek başına yaşam. Klasis: Dal anlamına gelen bir sınıflandırma kategorisi. Tentakül : Kola benzeyen vücut çıkıntısı. Polip : Aynı türden bir çok canlıdan meydana gelen yapı. Ektoderm : Dış deri. Kontraksiyon: Kasılma. Gastrodermis: İç...
- Advertisement -

Recent Posts