Regeneron STS NEDİR?

* Society for Science & the Public tarafından düzenlenen bir yarışmadır. ** Society for Science & the Public; bilimsel okur yazarlık, etkin eğitim ve bilimsel araştırmaların genişletilmesi amacı ile kurulmuş en önde gelen topluluktur. *** Bilimin anlaşılması ve takdir...

NERGİS NEDİR?

* Güncel Bilim: NERGİS NEDİR? ** Nergis tek yıllık, otsu, soğanlı ve çiçekli bir bitkidir. *** Ayırıcı bir özellik olarak altı adet düzenli dizilmiş taç yaprakları bulunur. Boyları türe göre 5-80 santimetre arasında değişebilmektedir. Nergis antik dönemlerden itibaren gerek bitki...

HAMUR MAYASI NEDİR?

* Güncel Bilim: HAMUR MAYASI NEDİR? ** Hamur mayası bir hücreli mantardır. *** Bu canlıların ataları çok hücreli mantarlardır. Bazı maya mantarları tomurcuklanarak çok hücreli mantara benzeyen yapılar meydana getiriler. Büyüklükleri 3-4 mikron civarındadır ancak çevre şartlarına göre 40 mikron kadar büyü-yebilen...

KIRMIZI DÜŞME NEDİR?

* Kırmızı düşme Nedir? ** Kırmızı düşme ve Emerson etkisi: 680 nm'den daha büyük dalga boylarında kuantum veriminde keskin bir düşüş ortaya çıkmaktadır. Kuantum verimindeki bu azalma, spektrumun kırmızı kısmında gerçekleşir. Absorbe edilen ışık kuantum başına salınan...

Süngerler Nedir?

Porifera (Süngerler) -Hayvanlar aleminin en basit yapılı üyeleridir. -Çoğunluğu denizlerde kendilerini deniz bitkileri veya herhangi bir sert zemin üzerine tespit ederek sabit (larva dönemleri dışında) yaşarlar. -Bilinen 5000 kadar türü vardır. -Dış görünüşleri vazo kadeh vb. (çoğunlukla radiyar...

Yoğurt Benzeri Ürün Nedir?

* Yoğurt Benzeri Ürün Nedir? ** Sütün, özel katkılı mayalar ile mayalanması sonucu elde edilen ürünlerdir. *** Bifiyoğurt Nedir? Bifidobakterler ve Lactobacillus acidophilus kullanılarak mayalanan yoğurtlar olup “probiyotik yoğurt” adı altında satılmaktadır. Üretiminde yoğurt mayasının yanı sıra Bifidobakteriler kullanılır. Diyet ve...

APPENDİKÜLER İSKELET

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** Appendiküler (=üyeler) iskeletin anatomisi. ***   Appendiküler isklet (Skeleton: iskelet, appendiculare: eklenti) başlığı altında gövde iskeletine bağlanmış üst ve alt tarafların iskeletini oluşturan kemikler incelenir. Üsttaraf Kemikleri (Ossa membri superioris) Üst taraflar, gövdenin en üst böölümü...

NOTOKORD NEDİR?

* Güncel Bilim: Notokord Nedir? ** Bütün kordalıların embriyon evrelerinde, vücudun sırt tarafında baştan kuyruğa kadar uzanan, uzun, esnek ve çubuk şeklindeki yapıya notokord (Sırt ipliği= Chorda dorsalis) adı verilir. *** Kordalıların vücudundaki ilk destek organı olan notokord, erken embriyo...

KEFİR NEDİR?

* Güncel Bilim: KEFİR NEDİR? ** Bir dizi özel mantar ve bakterileri içeren "kefir taneleri" ile mayalanan süt ürünüdür. *** Yöresel üretim yöntemleri ile üretilen ve tüketilen süt ürünleri içerisinde en çok tanınanlardan birisi kefirdir. Besin değerinin yüksek olmasının...

HİDRA NEDİR?

* Güncel Bilim: Hidralar ** Soliter : Solo yaşam veya tek başına yaşam. Klasis: Dal anlamına gelen bir sınıflandırma kategorisi. Tentakül : Kola benzeyen vücut çıkıntısı. Polip : Aynı türden bir çok canlıdan meydana gelen yapı. Ektoderm : Dış deri. Kontraksiyon: Kasılma. Gastrodermis: İç...
- Advertisement -

Recent Posts