Anatomi: Bölgeler/Boşluklar/Zarlar

* Güncel Bilim: İnsan Anatomisi ** İnsan vücudunun ana bölgeleri, boşlukları, zarları nelerdir? *** İnsan vücudunun ana bölgeleri (Regio) şunlardır. 1.Kafa (Capital ) 2.Yüz ( Facial) 3.Boyun (Cervical) 4.Göğüs (Pectoral) 5.Karın (Abdominal) 6.Sırt-Bel (Dorsal) 7.Apışarası (Perine) 8.Üstyanlar (Superior) 9.Altyanlar (İnferior) Bu ana bölgelerin bulundurduğu önemli bölgelerden bazıları şunlardır: Üstyan: Omuz,...

HİDRA NEDİR?

* Güncel Bilim: Hidralar ** Soliter : Solo yaşam veya tek başına yaşam. Klasis: Dal anlamına gelen bir sınıflandırma kategorisi. Tentakül : Kola benzeyen vücut çıkıntısı. Polip : Aynı türden bir çok canlıdan meydana gelen yapı. Ektoderm : Dış deri. Kontraksiyon: Kasılma. Gastrodermis: İç...

Süngerler Nedir?

Porifera (Süngerler) -Hayvanlar aleminin en basit yapılı üyeleridir. -Çoğunluğu denizlerde kendilerini deniz bitkileri veya herhangi bir sert zemin üzerine tespit ederek sabit (larva dönemleri dışında) yaşarlar. -Bilinen 5000 kadar türü vardır. -Dış görünüşleri vazo kadeh vb. (çoğunlukla radiyar...
video

ZEN BAHÇESİ NEDİR?

* ZEN BAHÇESİ NEDİR? ** Zen bahçeleri kum ve kayadan oluşturulan bahçelerdir. Bu iki basit unsurun düzenlenmesi ile oluşturulan “sakinliği ve sadeliği yansıtan” bahçeler için çevreleyici unsur olarak çim ya da süs bitkileri kullanılabilir. Japon kültürünün geleneksel uygulamalarındandır...
video

3B BİYOPRİNT NEDİR?

* Güncel Bilim: Bioprinting ** 3b baskı, üç boyutlu bir modelin madde olarak çıktısının alınması olarak tanımlanır. Elde edilen bu maddesel çıktı, iki boyutlu katmanların ardışık olarak üst üste biriktirilmesinden meydana gelir. 3b baskı, kesme ve delme yöntemleri...

ANATOMİK DURUŞ NEDİR?

* Güncel Bilim: Anatomik Duruş ** Baş dik ve alın öne bakar. Kollar yanda ve sarkık olan, avuç içleri öne dönük. Ayaklar birleşik ve ayak uçları öne doğrudur. Anatomide kullanılan terimler vücudun bu durumuna göre tanımlanır ve adlandırılırlar. En çok bilinen...

EMÜLSİYON NEDİR?

* Güncel Bilim: Emülsiyon ** Emulsiyonlar, normal şartlarda karışmayan iki veya daha fazla sayıda sıvının oluşturduğu karışım benzeri yapılarıdır. İki fazlı sistemler ise kolloid olarak adlandırılmakla birlikte bazı durumlarda bu kavramların biri birinin yerine olmak üzere de kullanımına...

Yoğurt Benzeri Ürün Nedir?

* Yoğurt Benzeri Ürün Nedir? ** Sütün, özel katkılı mayalar ile mayalanması sonucu elde edilen ürünlerdir. *** Bifiyoğurt Nedir? Bifidobakterler ve Lactobacillus acidophilus kullanılarak mayalanan yoğurtlar olup “probiyotik yoğurt” adı altında satılmaktadır. Üretiminde yoğurt mayasının yanı sıra Bifidobakteriler kullanılır. Diyet ve...

Biyosentrik Evren Nedir?

* Biyosentrik Evren Teorisi ** Yaşam zaman, mekan ve kendi kozmosunu yaratır. *** Tanınmış bilim adamı Robert Lanza tarafından önerilen bir teoridir. Kuantum fiziğinin fikirlerine dayanmaktadır. Her şeyin teorisini oluşturmak için fizik veya kimyadan önce biyolojinin kullanılması gerek-tiğini iddia etmektedir. Robert Lanza ,...

KEFİR NEDİR?

* Güncel Bilim: KEFİR NEDİR? ** Bir dizi özel mantar ve bakterileri içeren "kefir taneleri" ile mayalanan süt ürünüdür. *** Yöresel üretim yöntemleri ile üretilen ve tüketilen süt ürünleri içerisinde en çok tanınanlardan birisi kefirdir. Besin değerinin yüksek olmasının...
- Advertisement -

Recent Posts