Metafizik Nedir?

Metafizik sözcüğü ilk kez Aristoteles (M.Ö.4.yy) ölümünden sonra eserlerini kaleme alan öğrencileri tarafından kullanılmıştır. Metafizik, fizikten sonra gelen veya fizik ile sorgulama imkanı olmayan meselelerin ele alınıp konuşulması olarak tarif edilebilir. Bir konuşma aşağıdaki varsayımları gözetiyor...

İNSAN SONRASI

* Güncel Bilim: İnsan Sonrası ** “İnsan soyundan geliyorum ve daima insan oldum” iddiasını tarihsel ve daha önemlisi teknolojik ilerlemeler doğrultusunda eleştiri masasına yatıran bir kitap. *** Batının toplumsal, siyasi ve bilimsel tarihinin ürettiği “insan” kavramını elementer sorgulamalar ile...

METİNLERARASILIK KURAMI

* METİNLERARASILIK KURAMI NEDİR? ** Kristeva tarafından ortaya atılmıştır. 1960’lı yılların sonlarından başlayarak metinlerarasılık her yazınsal çözümlemenin artık zorunlu bir aşaması olarak görüldü. Özetle iki ya da daha çok metin arasında bir alışveriş, bir tür konuşma ya...

POSTMODERN YAZIN

* POSTMODERN YAZIN ** Postmodern edebiyatın postmodern söylem gibi modern Batı düşüncesine karşı duyulan güvensizliğin bir sonucu olarak genellikle II. Dünya Savaş’ı sonrası dönemde Avrupa ve Amerika’da yeşermeye başladığı, 1960’lardan sonra ise dünyaya yayıldığı düşünülür. Bütün postmodern sanat...

BÜYÜLÜ GERÇEKLİK NEDİR?

* Güncel Bilim: Büyülü Gerçeklik ** Gerçeklik algısını genişleterek gerçek ile hayal arasındaki sınırları ortadan kaldırmak olarak özetlenebilecek bir akımdır. Büyülü gerçekliğin tanımlanması Latin Amerikalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in eserleri üzerinden gerçekleşmiştir. Hayal ürünü ve mitsel unsurların gerçekçilik algısı...
video

Sci-Fi Short Movie Nedir?

* Sci-Fi Short Movie Nedir? ** Bilim kurgu temalı kısa film demektir. *** Kısa film Nedir? Kısa metrajlı film, uzun metrajlı film kriterlerini karşılayacak uzunlukta olmayan filmlerdir. Tanımı üzerinde evrensel bir uzlaşma yoktur. Oskar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri...
video

Leonard Cohen

Leonard Norman Cohen (21 Eylül 1934 - 7 Kasım 2016) Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, şair, romancı ve ressamdır. Çalışmaları çoğunlukla din, siyaset, tecrit, cinsellik ve kişisel ilişkilerin araştırması olarak tarif edilebilir. Cohen, 1950'lerde ve 1960'ların başında...
video

EVRENİN ÖTESİNDE

* Güncel Bilim: Belgesel ** EVRENİN ÖTESİNDE *** Tanınmış fizikçi ve yazar Brian Greene'nin kitabından esinlenerek çekilen dört bölümlük belgesel dizi "Evrenin Ötesinde" izleyicileri fiziğin sınırlarına götürerek bilim insanlarının uzayı, zaman kavramını ve evreni anlamak için parçaları nasıl birleştirdiğini...

ESTETİK

ESTETİK NEDİR? Estetik yaklaşık 2500 yıl önce, köleci toplumlarda ortaya çıkmıştır. Mısır, Babil, Hindistan ve Çin’den başlayarak eski Yunan ile eski Eski Roma’da büyük gelişme göstermiştir. Güzelliğin nesnel bir temeli olduğuna inanan Demokritus, Aristotales vb düşünürler...
video

EVREN BELGESELİ

* Güncel Bilim: Belgesel ** The Univers: Belgesel nitelikli bir ABD televizyon dizisidir. *** ( IMDb: 8.9 ) Dizi yapım, gerçek görüntülerin yanı sıra bilgisayar efektleri, animasyonlar ve kozmoloji, astrafizik ve astronomi alanlarında deneyimli kişiler ile yapılan görüşmeleri içermektedir. İlk bölüm...

Recent Posts