İNSAN SONRASI

* Güncel Bilim: İnsan Sonrası ** “İnsan soyundan geliyorum ve daima insan oldum” iddiasını tarihsel ve daha önemlisi teknolojik ilerlemeler doğrultusunda eleştiri masasına yatıran bir kitap. *** Batının toplumsal, siyasi ve bilimsel tarihinin ürettiği “insan” kavramını elementer sorgulamalar ile...
video

Bab’ Aziz

Bab’ Aziz Sıradan bir hikaye gibi başlayan filmin akışını takip ettikçe perde arkasından fısıldayan başka bir olgunun soluğu hissedilmektedir: Batı, mit ve destan ise doğu mistisizm ve bunun etrafında oluşan hikayelerdir. Büyük tutkuyla üretilen ve anlatılan öyküler doğulu...

Rasyonalizm ve

* Rasyonalizm ve Realizm / Rasyonalizm ve Pozitivizm. ** Bu söz Sokrat hakkında söylenmiştir; “Salt akıl olarak ölen ve hayatın içgüdüsünden tamamı ile kopmuş bir canavar.” Nietzsche Sokrattan 16. yüzyıl klasik rasyonelizmine ve Kant’a uzayan ana akım ve en güçlü...

Metafizik Nedir?

Metafizik sözcüğü ilk kez Aristoteles (M.Ö.4.yy) ölümünden sonra eserlerini kaleme alan öğrencileri tarafından kullanılmıştır. Metafizik, fizikten sonra gelen veya fizik ile sorgulama imkanı olmayan meselelerin ele alınıp konuşulması olarak tarif edilebilir. Bir konuşma aşağıdaki varsayımları gözetiyor...

Rasyonalizm

Rasyonalizm Akıl ile eleştirilemiyor ise duyuların ve yaşamın değeri yoktur. /Sokrates Akılcılık görüşüdür: Bu görüşe göre bilginin kaynağı sadece akıldır. *** Bilgi, genel yargılardan yani kuramlardan ve tümdengelim ile üretilebilir. Duyumlarımızı açıklama yapmak için kullanamayız: Varlık, insan aklının ölçütlerine ters...

RETORİK

Eski ismiyle Belâgat: Etkili konuşma ve yazma sanatıdır, sadece ikna etme amacına yönelmiş kendine mahsus bir söylemdir! *** "Etkileyici ve ikna edici olsa da içtenlikten ve dahi içerikten yoksun lisan" anlamında da kullanılır. Retorik, çoğu kimse için çok...

METAFOR

Mecazi bir anlatım türüdür, bir şeyi başka bir şeye benzetmektir. Bir şeyi başka bir şey gibi -türünden- söylemektir. Farklı şeyleri “gibi, olarak" kullanmadan kıyaslamaktır. *** Kelimeleri veya kavramları kabul edilen anlamının dışına taşırmak! Metafor, mantığın saf dışı bırakılmasıdır. Örneğin şiirin ana...

Bir Kitap ve Bir Bilim Kadını

* Güncel Bilim: Bir Kitap Bir Bilim Kadını ** Primatolog Julia Fischer, makatların ve maymunların sosyal hayatlarını "muhteşem opera" olarak tarif ediyor. *** Fischer, Monkeytalk  olarak isimlendirdiği kitabında maymun türlerinin kendilerine özgü zeka ve iletişim formlarını nasıl geliştiğini açıklamaktadır. Maymun...

ESTETİK

ESTETİK NEDİR? Estetik yaklaşık 2500 yıl önce, köleci toplumlarda ortaya çıkmıştır. Mısır, Babil, Hindistan ve Çin’den başlayarak eski Yunan ile eski Eski Roma’da büyük gelişme göstermiştir. Güzelliğin nesnel bir temeli olduğuna inanan Demokritus, Aristotales vb düşünürler...

MİZAH, BİR KUANTUM GERÇEKLİĞİ

* Güncel Bilim: KUANTUM TEORİSİ ve MİZAH ** Kuantum teorisi şakaların neden komik olduğunu açıklayabilir mi? *** TEM otoyoluna muz düşerse ne olur? cevap TEMMUZ. Bu otoyol esprisi sizi tebessüm ettiriyor ya da tam tersi acı çektiriyor ise, ortaya...

Recent Posts