BÜYÜLÜ GERÇEKLİK NEDİR?

* Güncel Bilim: Büyülü Gerçeklik ** Gerçeklik algısını genişleterek gerçek ile hayal arasındaki sınırları ortadan kaldırmak olarak özetlenebilecek bir akımdır. Büyülü gerçekliğin tanımlanması Latin Amerikalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in eserleri üzerinden gerçekleşmiştir. Hayal ürünü ve mitsel unsurların gerçekçilik algısı...

RETORİK

Eski ismiyle Belâgat: Etkili konuşma ve yazma sanatıdır, sadece ikna etme amacına yönelmiş kendine mahsus bir söylemdir! *** "Etkileyici ve ikna edici olsa da içtenlikten ve dahi içerikten yoksun lisan" anlamında da kullanılır. Retorik, çoğu kimse için çok...

ESTETİK

ESTETİK NEDİR? Estetik yaklaşık 2500 yıl önce, köleci toplumlarda ortaya çıkmıştır. Mısır, Babil, Hindistan ve Çin’den başlayarak eski Yunan ile eski Eski Roma’da büyük gelişme göstermiştir. Güzelliğin nesnel bir temeli olduğuna inanan Demokritus, Aristotales vb düşünürler...

İNSAN SONRASI

* Güncel Bilim: İnsan Sonrası ** “İnsan soyundan geliyorum ve daima insan oldum” iddiasını tarihsel ve daha önemlisi teknolojik ilerlemeler doğrultusunda eleştiri masasına yatıran bir kitap. *** Batının toplumsal, siyasi ve bilimsel tarihinin ürettiği “insan” kavramını elementer sorgulamalar ile...
video

Sci-Fi Short Movie Nedir?

* Sci-Fi Short Movie Nedir? ** Bilim kurgu temalı kısa film demektir. *** Kısa film Nedir? Kısa metrajlı film, uzun metrajlı film kriterlerini karşılayacak uzunlukta olmayan filmlerdir. Tanımı üzerinde evrensel bir uzlaşma yoktur. Oskar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri...

METAFOR

Mecazi bir anlatım türüdür, bir şeyi başka bir şeye benzetmektir. Bir şeyi başka bir şey gibi -türünden- söylemektir. Farklı şeyleri “gibi, olarak" kullanmadan kıyaslamaktır. *** Kelimeleri veya kavramları kabul edilen anlamının dışına taşırmak! Metafor, mantığın saf dışı bırakılmasıdır. Örneğin şiirin ana...

Bir Kitap ve Bir Bilim Kadını

* Güncel Bilim: Bir Kitap Bir Bilim Kadını ** Primatolog Julia Fischer, makatların ve maymunların sosyal hayatlarını "muhteşem opera" olarak tarif ediyor. *** Fischer, Monkeytalk  olarak isimlendirdiği kitabında maymun türlerinin kendilerine özgü zeka ve iletişim formlarını nasıl geliştiğini açıklamaktadır. Maymun...
video

Doğa İçin Çal

Doğa İçin Çal, bir agaclar.net projesidir. Projenin medya ayağını oluşturan agaclar.net sitesinin ifadesi ile; Doğa sorunlarının evrenselliği, doğanın insanlara mekan ve kaynak oluşuyla, müziğin evrenselliği ve insanların ortak dili oluşu arasındaki bağ, projenin çıkış noktası. “Divane...

Rasyonalizm ve

* Rasyonalizm ve Realizm / Rasyonalizm ve Pozitivizm. ** Bu söz Sokrat hakkında söylenmiştir; “Salt akıl olarak ölen ve hayatın içgüdüsünden tamamı ile kopmuş bir canavar.” Nietzsche Sokrattan 16. yüzyıl klasik rasyonelizmine ve Kant’a uzayan ana akım ve en güçlü...

Mona Lisa Mutlu

* Güncel Bilim: Mona Lisa Mutlu ** Mona Lisanın gülümsemesini çözümlediler: Bilim, mutlu olduğunu söylüyor. *** Yüzlerce yıllık inceleme ve tartışma konusu olan Mona Lisa'nın ünlü gülümsemesi alışılmış açıklama şekli ile bilinemez olarak nitelendiriliyordu. Portre, ilk bakışta tatlı bir şekilde...
- Advertisement -

Recent Posts