video

Bab’ Aziz

Bab’ Aziz Sıradan bir hikaye gibi başlayan filmin akışını takip ettikçe perde arkasından fısıldayan başka bir olgunun soluğu hissedilmektedir: Batı, mit ve destan ise doğu mistisizm ve bunun etrafında oluşan hikayelerdir. Büyük tutkuyla üretilen ve anlatılan öyküler doğulu...
video

EVREN BELGESELİ

* Güncel Bilim: Belgesel ** The Univers: Belgesel nitelikli bir ABD televizyon dizisidir. *** ( IMDb: 8.9 ) Dizi yapım, gerçek görüntülerin yanı sıra bilgisayar efektleri, animasyonlar ve kozmoloji, astrafizik ve astronomi alanlarında deneyimli kişiler ile yapılan görüşmeleri içermektedir. İlk bölüm...

FANTASTİK ve FANTASTİK KURGU

Fantastik: Bir sıfattır. Hususiyettir. Umumiyetle de iyi niyettir! *** Cambridge dictionary’e göre, “fazlasıyla iyi, iyinin de ötesinde” demektir. Gerçek değildir, düşseldir, inanılmazdır, acayip, garip, harika ve müthiştir... *** Her dönemin görülmekle birlikte edebi manada ve  Fransa’da başlar: İngiliz korku romanlarının etkisiyle düş...

POSTMODERN YAZIN

* POSTMODERN YAZIN ** Postmodern edebiyatın postmodern söylem gibi modern Batı düşüncesine karşı duyulan güvensizliğin bir sonucu olarak genellikle II. Dünya Savaş’ı sonrası dönemde Avrupa ve Amerika’da yeşermeye başladığı, 1960’lardan sonra ise dünyaya yayıldığı düşünülür. Bütün postmodern sanat...

RETORİK

Eski ismiyle Belâgat: Etkili konuşma ve yazma sanatıdır, sadece ikna etme amacına yönelmiş kendine mahsus bir söylemdir! *** "Etkileyici ve ikna edici olsa da içtenlikten ve dahi içerikten yoksun lisan" anlamında da kullanılır. Retorik, çoğu kimse için çok...

ESTETİK

ESTETİK NEDİR? Estetik yaklaşık 2500 yıl önce, köleci toplumlarda ortaya çıkmıştır. Mısır, Babil, Hindistan ve Çin’den başlayarak eski Yunan ile eski Eski Roma’da büyük gelişme göstermiştir. Güzelliğin nesnel bir temeli olduğuna inanan Demokritus, Aristotales vb düşünürler...

İNSAN SONRASI

* Güncel Bilim: İnsan Sonrası ** “İnsan soyundan geliyorum ve daima insan oldum” iddiasını tarihsel ve daha önemlisi teknolojik ilerlemeler doğrultusunda eleştiri masasına yatıran bir kitap. *** Batının toplumsal, siyasi ve bilimsel tarihinin ürettiği “insan” kavramını elementer sorgulamalar ile...

METAFOR

Mecazi bir anlatım türüdür, bir şeyi başka bir şeye benzetmektir. Bir şeyi başka bir şey gibi -türünden- söylemektir. Farklı şeyleri “gibi, olarak" kullanmadan kıyaslamaktır. *** Kelimeleri veya kavramları kabul edilen anlamının dışına taşırmak! Metafor, mantığın saf dışı bırakılmasıdır. Örneğin şiirin ana...
video

Sci-Fi Short Movie Nedir?

* Sci-Fi Short Movie Nedir? ** Bilim kurgu temalı kısa film demektir. *** Kısa film Nedir? Kısa metrajlı film, uzun metrajlı film kriterlerini karşılayacak uzunlukta olmayan filmlerdir. Tanımı üzerinde evrensel bir uzlaşma yoktur. Oskar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri...

Rasyonalizm ve

* Rasyonalizm ve Realizm / Rasyonalizm ve Pozitivizm. ** Bu söz Sokrat hakkında söylenmiştir; “Salt akıl olarak ölen ve hayatın içgüdüsünden tamamı ile kopmuş bir canavar.” Nietzsche Sokrattan 16. yüzyıl klasik rasyonelizmine ve Kant’a uzayan ana akım ve en güçlü...
- Advertisement -

Recent Posts