*

Güncel Bilim: Enerji

**

Ateş tuğlası ekonomik ve karbon içermeyen enerji depolama teknikleri için bir seçenek oluşturabilir.

***

Yüksek ısıya dayanacak şekilde tasarlanmış ateş tuğlaları, Hititler döneminden bu yana teknolojik araçlarımızın bir parçasıydı. MIT araştırmacıları, üç bin yıl önceye uzayan bu eski buluşun, dünyanın fosil yakıtlardan korunması ve bunun yerine karbon içermeyen enerji kaynaklarının öne çıkarılmasında kilit bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Araştırmacıların fikri, talebin düşük olduğu zaman üretilen fazladan elektriği kullanmaktır – örneğin, rüzgar çiftlikleri – güçlü rüzgarlar geceleri esiyor – elektrik enerjisini ısıya dönüştüren elektrik dirençli ısıtıcılar yoluyla rezerv edilebilir. Bu sistem yalıtılmış bir muhafaza içerisine konulmalıdır. Uzun süreli ısı depo edebilen çok miktarda ateş tuğlasını ısıtmak için ise fazla elektrik kullanılabilir. Depo edilen ısı daha sonraki bir zamanda, endüstriyel işlemler için doğrudan kullanılabilir ya da güç gerektiğinde elektrik üreten jeneratörleri besleyebilir.

“MIT’nin Nükleer Bilim ve Mühendislik Bölümü’nden bir araştırmacı bilim adamı olan ve planı açıklayan Charles Forsberg,” sistem 1920’lerde geliştirilmiş olabilirdi, ancak o zamanlar için bir pazar yoktu “diyor.

Forsberg, ABD ve çoğu sanayileşmiş bölgedeki endüstriyel ısı talebinin toplam elektrik talebinden daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. Elektrik talebinin aksine, büyük oranda ve önceden tahmin edilemeyecek derecede değişen endüstriyel ısı talebi sabittir ve mevcut olduğu zaman ek bir ısı kaynağından yararlanabilir ve bu ateş tuğlası tabanlı sistem tarafından sağlanan ısı için neredeyse sınırsız bir pazar sağlar.

Elektrik fiyatları , günün her bir saatlik bölümü için ayrı bir fiyatla bir gün önceden belirlenir. Bu, üreticiler ile iktidar dağıtıcıları arasındaki bir açık artırma sistemi vasıtasıyla yapılır. Distribütörler, her saat boyunca ihtiyaç duyacakları gücü belirler ve tedarikçiler bu enerjiyi üretmek için beklenen maliyetleri temel alarak teklif verir. Belirli bir zamanda ihtiyaçlara bağlı olarak, bu fiyatlar düşük olabilir, yalnızca doğal gaz temini gerekirse örneğin bitkiler gereklidir ya da talep enerji santrallerinin zirvede kullanımını gerektiriyorsa daha yüksek olabilir. Her bir açık artırmanın sonunda, distribütörler öngörülen talebi karşılamak için kaç teklifin gerekli olacağını bulur ve tüm tedarikçilere ödenmesi gereken fiyat, daha sonra, kabul edilenlerin en yüksek fiyatlı teklifi ile belirlenir.

Şimdilik, fazla elektrik depolamak için seçenekler, piller veya pompalı hidroelektrik sistemleri ile sınırlı. Buna karşın, düşük teknoloji ürünü ateş tuğlalı termal depolama sistemi, bu seçeneklerden herhangi birinin onda birinden daha aza mal olacak.

KAYNAK

https://techxplore.com/news/2017-09-firebricks-low-cost-storage-carbon-free-energy.html

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here