*

Güncel Bilim: Populasyon

**

Soy tükenme tehlikesinden bahsederken erkek birey yoğunluğunu hafife almamak gerekiyor.

***

Nüfus dağılımına (demografi) dayanan çoğu hayvan popülasyon modeli yalnızca kadın sayısı üzerinden verimlilik analizi yapılmaktadır. Erkek verilerini “önemsiz” olarak nitelediği için bu çalışmalar bazı türlerin nesil tükenme riskini tahmin etmede başarısız oluyor.

Kuşlardaki nüfus artış dinamiklerini inceleyen uluslararası bir araştırmacılar ekibi, popülas-yondaki erkeklerin oranı ile yetişkin cinsiyet oranı arasında çok hassas bir denge olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar bulgularını prestijli bir bilim dergisi olan, journal, Proceedings of the National Academy of Sciences’de yayımladılar.

Popülasyondaki erkek sayısı yüksek olan türler çok partnerli olma eğilimi göstermektedir: Dişiler genellikle bir mevsim birkaç erkekle ortaklaşır  ve erkekler yavru bakımın çoğunu üstlenirler. Bununla birlikte, daha az sayıda dişi için rekabet eden çok sayıda erkek saldırganlığı artırarak hayatta kalma oranlarını düşürebilmektedir.

Tersine, erkekler için daha fazla sayıda dişe sahip olan türlerde, babalar tarafından ebeveyn bakımına daha az sahiptir ve bu da yavruların hayatta kalmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Her bir cinsiyetin uygun bir şekilde dengelendiği yerlerde, ebeveyn gençlerin bakımında daha çok iş birliği yapmaktadırlar.

KAYNAK

https://phys.org/news/2017-06-extinction-dont-males.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here