ESTETİK NEDİR?

Estetik yaklaşık 2500 yıl önce, köleci toplumlarda ortaya çıkmıştır. Mısır, Babil, Hindistan ve Çin’den başlayarak eski Yunan ile eski Eski Roma’da büyük gelişme göstermiştir.

Güzelliğin nesnel bir temeli olduğuna inanan Demokritus, Aristotales vb düşünürler tarafından estetik’te maddeci eğilim desteklenmiştir. Maddeci yaklaşım güzelliği mutlak, ebedi, değişmez ve duygular ötesi bir idea olarak alan Plato’nun idealist öğretisinin karşısındadır.

Terim on sekizinci yüzyılda felsefe sözlüğüne girmiştir. “Estetik” terimi, başka şeylerin yanı sıra, bir çeşit nesnellik, bir tür karar, bir tür tutum, bir çeşit tecrübe anlamında kullanılmaya başlamıştır.

Estetik üzerine hümanist ve gerçekçi eğilimler ise ortaçağ skolastik öğretileri ile  çatışan Rönesans düşünürleri, yazar ve sanatçıların yapıtlarında geliştirilmiştir.

Kant, güzelliği yararlılığın, sanatsal biçimin yeterliliğini de ideolojik içeriğin karşısına koyarak, biçimci estetik’in gelişmesine katkı sağlamıştır.

Feuerbach, güzelliğin kaynağının nesne ve fenomenlerin fiziksel nitelikleri olduğunu göstermeye çalışmıştır. Estetik duygular ile beğenilerin biyolojik yasalar ile insan doğasından kaynaklandığını savunmuştur.

Estetik tarihindeki dönüşümlerden birisi de diyalektik ve tarihsel maddeciliğin, Marxçı araştırma yöntemlerinin Estetik tarihine uygulanması ile ortaya çıkmış: Bu yaklaşım ile Estetik insan faaliyetlerinin nedenselliğine yönelmektedir.

Estetik felsefi bir bilimdir.

İnsanın, sanat da içinde olmak üzere gerçeklikle olan ilişkilerinin genel ilkelerini inceler.

Güzelliğin doğası ve beğeni ile ilgili bir dizi ilke koyma etkinliği Estetik olarak isimlendirilmektedir.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here