*

Güncel Bilim: Kalp

**

Doku biliminde daha önce bilinmeyen, denenmemiş yeni bir canlı besleme yöntemi açıklandı.

***

Kardiyovasküler hastalık, dünyadaki ölümlerin önde gelen nedenidir ve her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar sağlık harcamasına mal olmaktadır.

Son birkaç on yılda gerçekleştirilen araştırma ve yapılan yenilikler önleyici farmakolojik ve cerrahi stratejilerde önemli ilerlemelerin sağlanmasına neden oldu. Bu yıkıcı olayların karşı tedavilerinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır ancak miyokard hasarının tedavisinde alternatif yolların geliştirilmesi kritik bir ihtiyaç olmaya devam etmektedir. Burada, kardiyomiyositleri besleyen bir fotosentetik sistem uygulayarak tedavi için ışığın kullanıldığı yenilikçi bir yöntem önerilmektedir.

Synechococcus elongatus , doğa kökenli tek hücreli bir siyanobakteri olup, geniş bir dalga boyu spektrumunda fotosentez yapar. Geleneksel olarak, sirkadiyen ritimlerin çalışılması için bir araştırma organizması ve son zamanlarda karbon kaynağı olarak CO2’yi kullanarak biyoyakıtların geliştirilmiş üretimi için kullanılmıştır . Buna ek olarak, S. elongatus , metabolik aktivitesini manipüle edeilmek amacı ile genetik olarak kolayca dönüşüme uğratılabilmektedir.

Bu özelliklere dayanarak S. Elongatus , CO2’yi temizlemek için in vivo olarak kullanılabilir ve iskemik kardiyomiyositleri, kan akışı olmadığında metabolik aktivite için gerekli olan O2 ve glikozu sağlayabilir varsayımında bulunulmuştur.

Özünde S. elongatus , CO2 , O2 , H2O ve glikoz içeren iskemik bir çevrede iskemiden kaynaklanan dengesiz metabolizmayı dengeleyebilir . Bu durum kardiomiyositlerin bir yakıt kaynağı haline gelmesine izin verirken potansiyel olarak revaskülarizasyon ve perfüzyonun restorasyonu ihtiyacını ortadan kaldırır.

Fotosentetik bir siyanobakteriyum olan S. elongatus’ın iskemik kalp dokusuna enjek-siyonunun, kardiyak performansı büyük ölçüde arttırdığı gösterildi.

Spesifik olarak, siyanobakterin doku oksijenasyonunu arttırdığı, miyokard metabolizmasını koruduğunu ve kalp debisini arttırdığının belirlendiği bildirilmektedir. Dahası, bu yaklaşım zehirsizdir ve anlamlı bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarmamaktadır. Bu sonuçlar, doku iskemisini tedavi etmek için fotosentezi kullanmada tamamen yeni bir strateji ortaya koymakta ve potansiyel olarak yeni bir tıbbi tedavi yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır.

 

KAYNAK

http://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1603078.full

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here