*

Güncel Bilim: Gürültü Kirliliği

**

Kompresör gürültüsü, böcek ve örümcekleri etkiliyor.

***

Doğal gaz kompresörlerinin ürettiği yüksek düzeydeki ses, yakınlardaki böceklerin ve örümceklerin sayısını etkiliyor ve ortak bir Florida Doğa Tarihi Müzesi tarafından yürütülen araştırmalara göre ses ve titreşimlere karşı duyarlı eklembacaklıların birçoğunu azalt-maktadır.

Yaprak zararlılarının sayıları artarken, çekirgeler, kurbağalar, kadife karıncalar, kurt örüm-cekleri ve bir kısım eklembacaklı yoğunluğunun kompresörlerinin yakınında azaldığı gözlemlenmiştir.

Eklem bacaklı topluluklarındaki bu değişimler, böcekler ve örümceklerin genel ekolojik denge; besin ve beslenme ilişkileri, tozlaşma, ayrışma vb temel roller oynadığı için, daha büyük ölçekli ekolojik sonuçlar doğuracak bir dizi olayı tetikleyebilir.

Araştırmacılar, “Gürültü kirliliği her türlü hayatı etkilemektedir ve ne yazık ki böcekler bu durumdan istisna oluşturamamaktadır” dedi. “Küçük olabilirler, ancak sayılar açısından gezegende hakim olan hayvanlardır, onlar ile ilgili değişimler bütün ekosistemleri etkiler”.

Çalışma, suni gürültünün hayvansal davranışları nasıl değiştirdiğini ve ekosistemleri nasıl bozduğu üzerine yoğunlaşan bir araştırma grubu tarafından yürütülmekte olup, gürültünün eklembacaklıların dağılımı ve çeşitliliği üzerindeki etkilerini inceleyen ilk araştırma olma vasfını da taşımaktadır.

Depo büyüklüğü Minivan seviyesine kadar değişebilen gaz kompresörleri, doğal gazın bir boru hattı boyunca çıkarılmasını ve taşınmasını sağlar ve yoğun, düşük frekanslı gürültü yayar. Önceki çalışmalar , kompresörlerin gürültü kirliliğini böceklerin ve örümceklerin önemli avcıları olan yarasaların ve kuşların aktivite düzeylerini ve dağılımını değiştirdiğini göstermişti.

Bu kompresör istasyonu, ABD’nin en büyük doğal gaz alanlarından biri olan New Mexico’daki San Juan Havzası’nda yer alan çok sayıda örnekten biridir.

KAYNAK

https://phys.org/news/2017-05-noise-pollution-gas-compressors-abundance.html

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here