*

güncelbilim: Kızılderililerin evrimi Amerika dışında (Bering) başlamış olabilir.

**

Asya halklarından ayrılan ve Bering bölgesine yerleşen antik bir halk Kızılderili evrimini bu bölgelerden başlatmış olabilir.

***

Yeni bir araştırma ile ilk Kızılderililerin genetik izleri ilk kez doğrudan tespit edildi. Genetik kanıtlar, insanların kıtaya tek bir göç dalgasıyla girmiş olabileceğini ve bu göçün 20.000 yıl önce gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.

Alaska’daki arkeolojik buluntulardan gelen veriler, akademisyenlerin “Antik Beringians” olarak adlandırdıkları önceden bilinmeyen bir yerli Amerikalı nüfusun varlığına işaret ediyor.

Bulgular Nature dergisinde yayınlandı. Bu makale ile Amerika’ya ilk kez nasıl yerleştiği konusunda uzun zamandır devam eden bir dizi sorunun cevabını sunulmaktadır.

İlk yerleşimcilerin, son Buzul Çağı’nın sonlarına doğru batmış Bering Boğazı boyunca uzanan eski bir kara köprüsü vasıtasıyla Rusya’dan Alaska’ya geçtikleri yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bununla birlikte, bir kurucu grubu olup olmadığı, var ise ne zaman geldikleri ve sonra neler olduğu gibi konular yoğun tartışmalar yapılmaktadır.

Cambridge ve Copenhagen Üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı uluslararası bir araştırma ekibi, bir bebeğin tam genomunu elde etmiş durumdalar. Örneği içeren kalıntılar Alaska’daki bir nehrin kıyısına yerleşmiş bulunan yerli topluluğa aittir.

Çocuk yaklaşık 11.500 yıl önce yaşamış olmasına rağmen, genetik yapısı Kuzey Amerika olarak anılan ilk yerleşimlerde var olduğu bilinen iki koldan hiçbiriyle eşleşmemiştir. Güney, Ancient Beringians olarak adlandırdıkları tamamen farklı bir yerli Amerikalı nüfusa aitmiş gibi görünmekteydi.

Daha sonraki analizler, Antik Beringiyenlerin Kuzey ve Güney Yerli Amerikan gruplarıyla aynı ataya sahip olduğu, ancak tarihinin başlarında bu popülasyondan ayrı durumda bulunduklarını ortaya koydu. Bulgular araştırmacıların, yerli Amerikalıların kurucuları hakkında bir resim hazırlamasına imkan tanımıştır.

Çalışma, hem St John’s College, İngiltere’de Cambridge Üniversitesi ve Danimarka’da Kopenhag Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Eske Willerslev tarafından yönetilmiştir.

Araştırmacıların elde ettiği zaman çizelgesine göre atalarının nüfusu ilk önce yaklaşık 36.000 yıl önce ve muhtemelen Asya’nın bir bölgesinde ayrı bir grup olarak ortaya çıktı. Asya popülasyonları ile temas, iki grup arasındaki gen akışının durduğu yaklaşık 25.000 yıl öncesine kadar devam etti. Bu durma, muhtemelen yerli Amerikalı atalarını soyutlayan acımasız iklim değişimlerinden kaynaklanıyordu. Willerslev, “Bu insanlar, Alaska’ya ilk göçün başladığı noktayı işaret ediyor olabilir” demektedir.

KAYNAK

https://phys.org/news/2018-01-reveals-evidence-population-ancient-native.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here