*

Güncel Bilim: İnsan Sonrası

**

“İnsan soyundan geliyorum ve daima insan oldum” iddiasını tarihsel ve daha önemlisi teknolojik ilerlemeler doğrultusunda eleştiri masasına yatıran bir kitap.

***

Batının toplumsal, siyasi ve bilimsel tarihinin ürettiği “insan” kavramını elementer sorgulamalar ile test eden sistematik bir düşünce dizisi.

Yazarın değimi ile “şimdi bile kimileri tam olarak insan olarak görünmemektedir” saptaması ardından giden önemli bir sorgulama dizisi.

Kitabın irdelediği insan,

Kartezyen özne, rasyonel bir varlık olarak Kant’çı özne gibi felsefi alanlardan başlayarak sosyolojinin vatandaş, hak sahibi, mülk sahibi vb nedeniyle özne alanlarına kadar geniş bir yelpazeden yararlanmaktadır.

Türe bağlılık, eşyanın tabiatı ve verili nitelikler gibi ön kabulleri görmezden gelemiyoruz ancak bütün bu çabalamalar insan kavramının kırılganlığı veya köksüzlüğünü gideremiyor.

Bu gün itibariyle muhafazakar, dini, toplumsal dinamiklerin başlıca uğraşısı “insan” olarak adlandırılan bir varlığı “doğal hukuku” çerçevesine çekebilmek.

Bu gün itibariyle kavramın yüceltilmesi değil, değim doğru olur ise elden kayan kavramın yerine getirilmesi hedefine matuf bir çaba söz konusu. Bütün bu gelgitin irdelendiği kitap gelecek projeksiyonlarından ziyade tarihi gelişimin öğrenilebilmesi için okunması gereken bir eser.

Bazı Pasajlar:

Beşeri bilimlerin maruz olduğu hakimiyet ve anlam kaybının yarattığı yaygın bir endişe hali içerisindeyiz.

Doğal olan ve kültürel olan kategoriler arasındaki sınırlar, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle yerinden edilmiş ve büyük ölçüde bulanıklaşmış durumdadır.

“kuram sonrası” evren

ideolojilerin resmi olarak sona erişinin ardından

Bilginin nasıl insan ve insan olmayan şeyler ve nesneler tarafından üretildiğini açıklayan epistomoloji

GÖRSELLER İLE İNSAN KAVRAMIN TARİHİ SEYRİ

 

Yavuz Yılmaz

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here