*

güncelbilim: Köpek sahibi olmak kalp damar risklerini azaltarak ömrü uzatıyor.

**

İsveçli bilim adamlarının araştırmaları köpek sahiplerinde kardiyovasküler nedenli mortalite oranının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

***

İsveçli bilim adamlarından oluşan bir ekip, köpek sahibi olma ile kardiyovasküler sağlık arasındaki ilişkiyi incelemek için 40 ila 80 yaşları arasındaki 3,4 milyon İsveç vatandaşının ulusal kayıtlarından yararlandılar. 12 yıllık bir takip süresini kapsayan çalışma, köpek sahiplerinin kardiyovasküler hastalıktan ötürü veya diğer sağlık nedenleri ile ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Araştırmacının amaçı, köpek sahiplerinin köpek sahibi olmayanlara kıyasla farklı bir kardiyovasküler hastalık ve ölüm riski olup olmadığını belirlemekti.

Çalışmada elde edilen çok ilginç bir bulgu, köpek sahibi olmanın yalnız yaşayan insanlarda kardiyovasküler hastalık ve ölüm riskinden koruyucu bir faktör olarak öne çıkıyor olması. Köpekler sanılanın aksine ailenin mühim bir üyesi olarak da görülebilir. Tek bir köpek sahiplerinin ölüm riskini % 33, kardiyovasküler hastalık riskini ise % 11 azalmaya neden olmaktadır. Araştırmanın öncü yazarı ve Uppsala Üniversitesi Tıp Bilimleri doktora öğrencisi olan Mwenya Mubanga, “Bir başka ilginç bulgu da, aslında av için yetiştirilen cins gruplarından köpeklerin sahipleri için en koruyucu etkiyi göstermesi” diyor.

İsveç vatandaşları kişisel kimlik numaralarına sahiptir. Bir hastaneye yapılan her ziyaret, verilerin saptanmasından sonra araştırmacılar tarafından da erişilebilen ulusal veri tabanlarına kaydedilir. Köpek sahipliği kaydı ise 2001 yılından beri İsveç’te zorunludur. Bu bilim adamları, köpek sahibi kaydı olma ile kardiyovasküler hastalık tanısı konulup konulmadığı ve herhangi bir nedenle ölümler arasında ilişki olup olmadığı üzerinde durdular.

“Bu tür epidemiyolojik çalışmalar büyük popülasyonlardan sonuçlar elde edilmesinde yararlı olmakla birlikte, köpeklerin kardiyovasküler hastalıklardan nasıl koruduğuna dair cevap sunmamaktadır.

KAYNAK

https://medicalxpress.com/news/2017-11-dog-ownership-linked-mortality.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here