*

güncelbilim: Nöronlar ve beyin faaliyetleri ile ilgili yüzyıllık varsayımlar fizikçiler tarafından reddediyor.

**

Nöronların işleyiş biçimleri ile ilgili kabul gören varsayımlar sorgulanıyor.

***

Nöronlar beyni oluşturan temel işlem birimleridir. İnsan beyninde sayıları yaklaşık bir Tera (trilyon), düzeylerindedir. Bir yüzyılı aşkın süredir kullanılan nöronal hesaplama şemasına göre, her bir nöron merkezi bir uyarılabilir öğe olarak işlev görür. Nöron, gelen elektrik sinyallerini biriktirir ve gerilim eşiğine ulaşıldığında impuls olarak bilinen elektriksel bir yanıt üretir.

Fizikçi Prof. Ido Kanter önderliğinde bir grup bilim insanı, nöronal kültürlerde yeni deney türü kullanarak, beyin aktivitesi ile ilgili yukarıda özetlenen yüzyıllık varsayımın yanlış olduğunu kanıtladılar.

Scientific Reports dergisinde bugün yayınlanan bir makalede araştırmacılar, her bir nöronun giriş sinyallerinin kaynaklarına duyarlı olduğunu ifade etmektedir. Her bir nöron heyecan verici bir öğeler topluluğu gibi çalışmaktadır. Araştırmacılar bu durumu afişe edebilmek için geleneksel  bilgi ve pratiklere karşı durmak durumunda. Farklı yönlerden gelen iki zayıf girdi (ör. “Sol” ve “sağ”) bir etki üretmek için toplamaz, buna karşın örneğin “sol” dan gelen güçlü bir sinyal “sağ ” dakinden farklı bir impuls formu oluşturur.

“Bu sonuca yeni bir deneysel alt yapı ile ulaştık, ancak prensipte bu sonuçlar 1980’lerden beri var olan teknolojiyi kullanarak keşfedilebilirdi. 100 yıldır bilim dünyasında kök salmış olan inanç, birkaç on yılık gecikmesiyle sonuçlandı, “diyen Prof. Kanter ve Shira Sardi, Roni Vardi, Anton Sheinin ve Amir Goldental gibi araştırmacılar yeni görüşü ortaya koymaktadır.

Yeni sonuçlar, nöron işlevlerinin geleneksel çerçevenin ötesinde yeniden incelenmesini gerektirmektedir. Araştırmacılar özellikle dejeneratif hastalıkların kökeni üzerine inceleme yapılması için çağrıda bulunuyorlar. “Sol” ile “sağ” ayrımını yönetemeyen nöronlar – vücudundaki düzensizliklerin iki kutup gerçekliği üzerinden yönetilememesine benzemektedir- bu hastalıkların orijinini keşfetmek için bir başlangıç ​​noktası olabilir.

Bir nöronun hesaplamalı şemasının ortaya konulması, yüzlerce laboratuvar ve binlerce bilimsel çalışmanın merkezinde bulunan impuls sıralama tekniğini esas almaktadır. Bu yöntem çoğunlukla , her bir nöronun, kendi elektriksel imza görevi gören belirli bir dalga şeklindeki sivri uçları ateşleme eğiliminde olduğu varsayımını kullanır. Bununla birlikte, muazzam bilimsel çaba ve kaynak kullanan bu varsayım, şimdi Kanter’in laboratuarı tarafından sorgulanmaktadır.

KAYNAK

https://medicalxpress.com/news/2017-12-physicists-negate-century-old-assumption-neurons.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here