*

Güncel Bilim: Notokord Nedir?

**

Bütün kordalıların embriyon evrelerinde, vücudun sırt tarafında baştan kuyruğa kadar uzanan, uzun, esnek ve çubuk şeklindeki yapıya notokord (Sırt ipliği= Chorda dorsalis) adı verilir.

***

Kordalıların vücudundaki ilk destek organı olan notokord, erken embriyo evrelerinde, ilkel sindirim sisteminin üst bölgesinden uzun çubuk şeklindeki hücreler halinde oluşmaya başlar. Bu hücreler ince çeperlidir ve içerisinde basınca karşı koymaya yarayan jelatinimsi bir madde bulunur.

Ayrıca hücrelerin üzeri telsel bağ dokudan yapılmış bir örtü ile kuşatılmıştır. En üstte ise elastik bir kılıf bulunur.

Kordalıların bir çoğunda ergin dönemde, notokord körelmiş bir durumda bulunur veya bunun yerini omurga alır. Örneğin, ilkel kordalılardan olan Tunicata (Tulumlu hayvanlar) da yalnız larva evresinde ve kuyruk bölgesinde yer alan notokord, ergin evreye geçerken kaybedilen kuyruk ile beraber hayvanın vücudundan atılır.

İlkel kordalılardan olan Amphioxus’ta notokord hayvanın bütün yaşamı süresince yapısında bir değişiklik olmadan vücudu destekleyen bir yapı olarak görevini sürdürür.

Daha yüksek yapılılar da ise, örneğin balıklardan memelilere kadar, notokordun üzerini kuşatmış olan bağ doku değişikliğe uğrayarak kıkırdak veya kemikten meydana gelmiş omurlardan oluşan bir omurga şeklini alır. Bu yapılarından ötürü filuma Chordata (Kordalılar) isimi verilmiştir.

Erişkin kanatlı ve memelilerde sırt ipliği kalıntılarına, omurlar arası disklerin yumuşak kısımlarında rastlanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here