*

Rasyonalizm ve Realizm / Rasyonalizm ve Pozitivizm.

**

Bu söz Sokrat hakkında söylenmiştir;

“Salt akıl olarak ölen ve hayatın içgüdüsünden tamamı ile kopmuş bir canavar.” Nietzsche

Sokrattan 16. yüzyıl klasik rasyonelizmine ve Kant’a uzayan ana akım ve en güçlü felsefi anlayış rasyonalizmdir.

***

Örneğin realizm daha mütevazi bir zeminde; romantik sanat anlayışına tepki duyan ve tepkisel ürünler veren bir sanat akımı olarak ortaya çıkmıştır.

Realist eserlerde sanatçılar, kişiliklerini gizlemektedirler: Sanatçının eserinde kişiliğini gizlemesi taraf tutmamak olarak görülmektedir.

Realist sanat eserlerinde “iyi ve kötü” yaklaşımlarına da rastlanmaz.

***

Acaba hangisi pozitivizme yakındır diye sorulacak olur ise görüşüm;

“Yaklaşma yoksa içinden çıkamazsın düzeyinde uzun bir hikaye haline dönüşen pozitivizm, artık rahat bırakılmalı” istikametinde olacaktır.

Pozitivizm türünden hikayelerin tedirgin edici bir yanı vardır: Hikaye ilerledikçe ve uzayıp genişledikçe neler ile uyuşacağını veya neler ile ittifak kuracağını kestirebilmek de zorlaşır.  

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here