*

#güncelbilim: Türlerin varoluş mücadelesini kazanma şansı zannedilenin aksine eşittir.

**

Enerji bilançosu ile ilgili fiziksel ölçümler örneğin, fillerin hayatta kalma şanslarının bağırsak bakterilerinden çok da farklı olmadığını göstermektedir.

***

Dünya üzerinde 8 milyondan fazla canlı türü var, ancak bunlar – mavi balinadan mikroskobik bakterilere kadar – varoluş mücadelesinde, zannedilenin aksine diğerleri ile eşit şansa sahipler.

8 Ocak tarihinde Prestijli Nature Ecology & Evolution dergisinde yayınlanan bir makalede, Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık’taki üniversitelerden bir bilim adamı üçlüsü, 4 milyar yıl önce yaşamın kökeni ile başlayan dinamiği yorumluyor. Çoğu bitki, hayvan ve mikrobik tür, vücudun büyüklüğü, konumu ve yaşam öyküsünden bağımsız olarak, varoluş mücadelesine eşit derecede “uygun” olduğunu bildirilmektedir. Bunun nedeni, türlerinin yeni bir kuşak üretmek için neredeyse aynı miktarda enerji kullanmasıdır.

Bu tespit, “her fil ya da mavi balinanın, bir alabalık, hatta bir bakteri gibi, bir ebeveyn gramı başına eşit enerji harcadığı anlamına gelmektedir”. Charles AS Hall, “Oldukça şaşırtıcı bir şekilde, vücut büyüklüğünden bağımsız olarak bir gram anne / baba başına bir sonraki kuşağa ortalama olarak aynı miktarda enerji aktarılmaktadır. Araştırma için binlerce bitki, hayvan ve mikroorganizmanın üreme hızı ve üreme dönemleri incelenmiştir. Tek hücreli bir su yosunu, kendi vücut kütlesini bir günde yeniden yaratır, ancak yalnızca bir gün yaşar. Bir dişi filin, ilk bebeğini büyütmesi ise yıllar alır ancak her ikisi de birim miktar başına eşit enerji harcamaktadır.

Hall, tüm organizmaların hayatta kalmak için yaklaşık aynı derecede uygun olduğunu söylüyor.

James H. Brown ise, “Tüm organizmaların eşit derecedeki uyumu, evrim ve yeryüzündeki yaşam kalıcılığı için derin etkilere sahip” diyor.

Bir alg ve mavi balina arasındaki farklılık toplam biyokütleyi üretebilmek için ihtiyaç duydukları zaman farklılığından ibarettir.

Yazarlar daha önce dikkatlerden kaçan bir soru da sormaktadırlar: Üreme ve gelişme biyolojilerindeki muazzam çeşitlilik, varlığını nasıl olup da sürdürmeye devam etmektedir?

[Açıklama: Bazı üreme ve gelişme modellerinin diğerlerine üstünlük kurması gerekirdi.]   

Araştırmacılar, bu durumu; biyoloji cephesindeki büyük çeşitliliğe rağmen, fizik cephesinde aşılaması mümkün olmayan kısıtlar bulunduğunu hatırlatarak izah etmektedirler.

Bu durumda ve esasında örneğin fillerin hayatta kalma şansları bağırsak bakterilerinden çok da farklı değildir.

KAYNAK

https://phys.org/news/2018-01-species-life-equal-chance-scientists.html

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here